Karel Viktor Červinka

Datum narození
Datum úmrtí

Nadšený sportovec, který se s láskou věnoval zvláště atletice, talentovaný spisovatel , básník a publicista rozvíjející i sportovní žurnalistiku. Před první světovou válkou přední člen Moravské Slavie, redakčně a vlastními texty se podílel na vydávání  jejích ročenek.

Červinka se narodil v obci Padochov v blízkosti Oslavan, v Brně studoval na 1. českém státním gymnasiu (na dnešní tř. Kpt. Jaroše), kde byl pro své nadání a zřejmě také veselou povahu oblíbený mezi spolužáky i učiteli. Ti na něj s respektem vzpomínali i po mnoha desetiletích, jak se lze dozvědět například ve vzpomínkovém almanachu vydaném ke 100. výročí založení  školy v roce 1967. Mladý gymnazista byl podle těchto svědectví původně neduživým hochem. Cíleným sportováním, k němuž jej přivedli jeho učitelé Karel Matoušek a Jaroslav Karásek, však zesílil a stal se zdravým a pozitivně uvažujícím mladým mužem, navíc i nadaným literátem.

Jeho osobnostní založení můžeme pozorovat zvláště v úvaze „Vítězství sportu“, kterou zveřejnil v ročence Moravské Slavie za rok 1911. Atletiku tu nazval „návratem k hellenství“, její působení pro fyzické a psychické zdraví označil jako zázračné. Tuto publikaci okrášluje i jeho působivá báseň Diskobol. Po maturitě nejprve v Praze rok studoval filologii, poté absolvoval roční vojenskou službu. Na podzim 1913 začal opět v Praze studovat práva, po vypuknutí války byl nasazen na srbské a poté na italské frontě, kde na podzim 1915, při bojích na řece Soča, předčasně zemřel.

Červinka se s velkou jistotou mohl stát spisovatelem významným minimálně pro českou literaturu a kulturu. Knižně vydal soubor povídek s názvem Píseň hor (1912), mnoho textů zveřejnil pod pseudonymem Petronius arbiter. Jeho rukopisy a korespondenci spravuje literární oddělení Moravského zemského muzea.

Na obrázku sedí druhý zprava.