Jaroslav Karásek

  • prvním předseda Sdružení moravských učitelů tělocviku
  • první odborný školský inspektor tělesné výchovy
  • v době Rakouska-Uherska byl jmenován císařským radou (1917).
Datum narození
Datum úmrtí

Rodák z Vysokého Mýta, který v Brně proslul jako nadšený a erudovaný propagátor sportu zejména mezi mládeží a také jako spoluzakladatel a přední funkcionář S.K.Moravské Slavie (zal. 1904).

Karásek patřil k předním pedagogům Prvního českého státního gymnázia na dnešní třídě Kpt. Jaroše, kde v letech 1898 až 1923 působil jako učitel tělocviku. Nebyl ovšem jednostranně orientovaným sportsmanem, jeho zájmy byly širší. Svědčí o tom zejména členství v prestižním uměleckém souboru Pěvecké sdružení moravských učitelů, o jehož zájezdu do Francie v roce 1908 vydal samostatnou publikaci. Nejen svým studentům věnoval knížku Ve společnosti: několik pokynů mládeži pro život (1924). Byl také prvním předsedou Sdružení moravských učitelů tělocviku a prvním odborným školským inspektorem tělesné výchovy.

Studenty gymnázia i širší veřejnost také cíleně směřoval k letnímu cestování. I v tomto směru byl publikačně činný, svědčí o tom tituly Cesta do Itálie a Švýcar (1904) a Výlet do Skandinavie: cesta Dánskem, Norvéžskem a Švédskem: ke společné cestě prázdninové (1906). Jeho další knížky již byly věnované čistě propagaci tělovýchovy a sportu. Jedná se například o tituly O cvičení dospělých (1900) nebo Sport a jeho význam (1909).

Již v rodném Vysokém Mýtě zorganizoval první utkání v basketbalu v českých zemích (1897), v Brně pak v Moravské Slavii i mezi studenty s velkým úspěchem propagoval zvláště atletiku.