Ondřej Sekora

Datum narození
Datum úmrtí
Sport

Rodák z Králova Pole, absolvent gymnázia a nedostudovaný právník se od dětství věnoval různým sportům, k jeho zálibám patřilo i sbírání brouků a motýlů. V roce 1921 nastoupil do redakce Lidových novin (až do roku 1933 se hlavní redakce nacházela v Brně), kde vykonával práci sportovního redaktora a karikaturisty. V následujícím roce založil úspěšný a oblíbený týdeník Sport (1922-1929), jenž převážně referoval o sportovním dění na Moravě. Svůj tvůrčí potenciál využil i ve společensko-umělecké revue Salon, již krátce redigoval a vytvořil pro ni několik karikatur ze sportovního prostředí.
Při služebním pobytu v Paříži , kam ho vyslala redakce Lidových novin, ho nadchlo ragby, které od roku 1926 cíleně propagoval. V týdeníku Sport zveřejňoval na pokračování jeho pravidla,  ve stejném roce je vydal i knižně.  Sekora vytvořil i českou ragbyovou terminologii, která se používá dodnes. V Brně se stal trenérem mužstev Moravské Slavie a AFK Žižka Brno, jež za jeho vedení sehrály 9. května 1926 na hřišti v Pisárkách první ragbyové utkání v Československu a v českých historických zemích.
Sekora je téměř celé české veřejnosti známý jako autor knih pro děti a autor kreseb svérázných postav Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka. Během okupace byl v letech 1944-1945 vězněn v pracovních táborech v Kleinsteinu a Osterode v Německu, což mohlo zapříčinit jeho poválečný příklon ke KSČ.