Jindřich Höhm

Cena města Brna in memoriam.

Datum narození
Datum úmrtí
Souvisejicí články:

Jindřich Höhm se narodil roku 1925 v Brně. Po ukončení studia tělesné výchovy a ruštiny na Filozofické a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně nastoupil jako učitel na učilišti pracovních záloh v Králově Poli. 

V roce 1953 přešel na Katedru tělesné výchovy Filozofické fakulty brněnské univerzity, kde od roku 1965 až do svého náhlého úmrtí 17. října 1989 působil jako její vedoucí. Největších úspěchů dosáhl profesor Höhm při tvorbě i aplikaci své teorie vyučování tenisu. Byl uznávaným tenisovým metodikem a trenérem I. třídy licence „A“ Evropské tenisové asociace, jedenáct let vedl jako kapitán československé tenisové juniory, kteří několikrát zvítězili v Galeově poháru.

Vydal řadu publikací, skript, metodických spisů a článků v odborných časopisech u nás i v zahraničí, které byly využívány při vrcholové přípravě tenisových reprezentantů, a přednášel také na světových tenisových sympoziích. Významný vysokoškolský tělovýchovný pedagog, nositel titulů Vzorný trenér a Zasloužilý trenér Jindřich Höhm zasvětil celý svůj život sportu a zejména výchově tenisových juniorů a školní mládeže, podílel se tak na vybudování profesionálních mezinárodních vazeb a vynikající pověsti české tenisové školy, která naši zemi provází dodnes.