Jindřich Pospíšil

Cena města Brna

Datum narození
Sport

Dvacetinásobný mistr světa v kolové, více viz Jan Pospíšil.